Lezing

Wat zijn de leereffecten van STICORDI-maatregelen in het lager onderwijs?

prof. dr. Wim Van den Broeck

Stimulerende, compenserende, remediërende en dispenserende maatregelen worden standaard voorzien voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit wordt gedaan vanuit de gedachte dat ze bijdragen aan het leerproces van deze leerlingen. Er is echter tot nu toe geen empirisch onderzoek verricht naar de reële leereffecten van dergelijke maatregelen. We presenteren de resultaten van een zesjarig lang longitudinaal onderzoek bij leerlingen van de basisschool en de implicaties daarvan voor de aanpak bij deze leerlingen.

Over de spreker

Wim Van den Broeck is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet ruim 25 jaar onderzoek naar leerstoornissen, in het bijzonder naar dyslexie. Hij doceert de vakken ontwikkelingspsychologie, onderwijspsychologie, leerstoornissen en theoretische en historische grondslagen van de psychologie. Zijn expertise ligt ook op het vlak van de methodologie. Verder is hij actief in allerlei onderwijsdiscussies.

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Behandelaars

Domein

  • Signalering - diagnostiek
  • Interventies
  • Behandeling - begeleiding
  • Compensatie 
  • Tools
  • Faciliteiten
  • Wetenschap