Lezing

Wat kunnen we met kleuters en dyslexie?

prof. dr. Pol Ghesquière

In deze voordracht bespreken we preventieve interventies in de kleuterleeftijd die erop gericht zijn ernstige leesproblemen te voorkomen. We besteden daarbij onder meer aandacht besteden aan de resultaten van ons recent onderzoek naar preventief gamen bij kleuters met een cognitief risico op dyslexie. We staan ook stil bij de praktijkimplicaties van de resultaten van dit onderzoek.

Over de spreker

Pol Ghesquière is als gewoon hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Hij is er titularis van de vakken over leerstoornissen (m.i.v. remediërend onderwijs). Zijn onderzoekswerk bestrijkt diverse aspecten van theorievorming, diagnostiek en behandeling van leerproblemen in het algemeen en dyslexie en dyscalculie in het bijzonder. Hij is tevens voorzitter van Netwerk Leerproblemen Vlaanderen vzw.

terug naar programma

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Behandelaars

Domein

  • Preventie
  • Goed leesonderwijs
  • Wetenschap
  • Passend Onderwijs