Lezing

Wat is lezen met begrip, en waarom gaat het soms mis?

prof. dr. Paul van den Broek

In deze presentatie wordt besproken wat 'lezen met begrip' precies inhoudt en wat daarbij vaak mis gaat, en worden handvatten geboden om de begrijpend leesvaardigheden van leerlingen te stimuleren. Centraal staat daarbij dat een effectieve lezer bij het begrijpen van een tekst verbanden in de tekst en verbanden tussen tekst en achtergrondkennis identificeert. Als alles goed gaat vormen deze verbanden gezamenlijk een samenhangende mentale representatie van de betekenis van de tekst. Effectief leesonderwijs steunt leerlingen in de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden.

Over de spreker

Paul van den Broek is hoogleraar Cognitieve en Neurobiologische Grondslagen van Leren en Doceren aan de Universiteit Leiden, en tevens hoogleraar Cognitieve Wetenschappen aan de University of Minnesota in de VS. Hij doet onderzoek naar begrijpende lezen -en wat daarbij mis kan gaan- bij volwassenen en kinderen. Hij schreef een groot aantal wetenschappelijke artikelen en ontving beurzen van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Nederland. Hij is lid van het internationale panel dat de PISA 2018 leestoets heeft ontwikkeld. Daarnaast is hij lid van diverse nationale en internationale adviesorganen betreffende (onderwijs in) begrijpend lezen.

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • MBO/HO/Volwassenen

Domein

  • VVE
  • Preventie
  • Interventies
  • Goed leesonderwijs
  • Wetenschap