Lezing

TOS en meertaligheid

Janneke de Waal-Bogers, MBA

Er is in het onderwijs steeds meer aandacht voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Terecht, want deze kinderen lopen tijdens hun schoolloopbaan continu tegen uitdagingen en problemen aan.

Bij meertalige kinderen is het signaleren van een mogelijke taalontwikkelingsstoornis nog ingewikkelder. Wat mag je immers verwachten van een kind dat meerdere talen aan het verwerven is? En wanneer moet je je wel of geen zorgen maken?

Over de spreker

Janneke de Waal-Bogers is logopedist. Ze geeft trainingen aan professionals in het onderwijs en in de zorg over diagnostiek en behandeling van taalstoornissen bij kinderen. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie.

terug naar programma

Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • VO
  • Behandelaars

Domein

  • VVE
  • Preventie
  • Signalering - diagnostiek
  • Interventies
  • Behandeling - begeleiding
  • Passend Onderwijs