Prof.dr. Evelyn Kroesbergen

Dyscalculie & dyslexie: Overeenkomsten en verschillen

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 5

Over de lezing

Dyslexie en dyscalculie vertonen naast verschillen ook overeenkomsten. Ze komen bovendien vaak samen voor. De vraag rijst of het ene probleem wellicht het andere veroorzaakt of dat er eenzelfde oorzaak aan beide ten grondslag ligt. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt nader ingegaan op zowel oorzaken als verschijningsvormen van deze leerproblemen en op de consequenties voor diagnostiek en behandeling.

Over de spreker

Evelyn Kroesbergen is hoogleraar orthopedagogiek (i.h.b. leerproblemen) aan de Radboud Universiteit. Zij bestudeert de oorzaken en verschijningsvormen van leerproblemen. Ook geeft zij onderwijs binnen de opleiding orthopedagogiek. Daarnaast heeft zij ruime ervaring als orthopedagoog op het gebied van leerproblemen en begaafdheid.

Programma
Prof.dr. Evelyn Kroesbergen