Lezing

Nazorg en terugvalpreventie op school

drs. Maaike Houtman

Kinderen met dyslexie in een bovenbouwklas begeleiden kan ingewikkeld zijn. Waar let je op, wat is handig om te doen na een behandeling, wat is wettelijk verplicht, hoe voorkom je terugval en hoe kom je tot een passend schooladvies richting voortgezet onderwijs? In deze lezing komen theorie en concrete handvatten samen om kinderen met dyslexie zo goed mogelijk te laten groeien in de laatste jaren van de basisschool.

Over de spreker

Maaike Houtman is directeur van basisschool Gaspard de Coligny. Daarnaast is zij actief als leerkracht bovenbouw, rugzakbegeleider van leerlingen met DCD (Developmental Coordination Disorder) of een autismespectrumstoornis in combinatie met dyslexie, schoolbegeleider (o.a. diagnostiek dyslexie), onderwijsondersteuner en poortwachter dyslexie bij samenwerkingsverband De Eem.

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Behandelaars 

Domein

  • Interventies
  • Behandeling - begeleiding
  • Compensatie - Tools - faciliteiten
  • Passend Onderwijs