Lezing

Leren lezen met LIST

drs. Eveline Wouters
Het is niet goed gesteld met de leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen en jongeren. Vraag je je ook af waaraan dit ligt en wat we hieraan kunnen doen? Maak kennis met LIST (Lezen Is Top), een evidence based leesmethodiek voor het hele basisonderwijs, en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. LIST is een effectieve aanpak die is gebaseerd op jarenlang literatuuronderzoek. In deze lezing presenteert Eveline Wouters de theoretische basis van LIST alsmede de praktische toepassing. Afnemende leesvaardigheid en een dalende leesmotivatie? In ieder geval niet met LIST!

Over de spreker

Eveline Wouters is docent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Zij geeft les aan de Master Educational Needs en is daarnaast onderwijsadviseur op het gebied van effectief taal-/leesonderwijs en dyslexiebeleid in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Zij begeleidt leerkrachten met LIST en met DENK! lezen met begrip.

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs

Domein

  • Preventie
  • Goed leesonderwijs
  • Wetenschap
  • Passend Onderwijs