Lezing

Leesproblemen en NT2 in het voortgezet onderwijs

dr. Femke Scheltinga

Leerlingen die vanuit de Internationale Schakelklas instromen in het voortgezet onderwijs ervaren dikwijls moeite met het lezen van de vele (vak)teksten. Als het leesproces moeizaam op gang komt, rijst de vraag of er sprake is van leesprobleem of dyslexie. Om dat vast te kunnen stellen moet worden uitgesloten dat de leesproblemen het gevolg zijn van de nog beperkte kennis van het Nederlands. In het onderwijs is het echter wel mogelijk om op bepaalde signalen te letten en extra ondersteuning te bieden.

Zie ook: Leesproblemen en NT2

Zie ook: Intermezzo NT2 en dyslexie

Over de spreker

Femke Scheltinga werkt als senior adviseur bij het Instituut voor Taalontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam. Ze is betrokken bij divers (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van taalonderwijs. Ze heeft zich de afgelopen jaren in het bijzonder beziggehouden met leesvaardigheid en dyslexie, maar ook andere aspecten van taalvaardigheid hebben haar interesse. 

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Voortgezet onderwijs

Domein

  • Wetenschap
  • Passend Onderwijs
  • Taalonderwijs
  • NT2