Lezing

Leesproblemen en NT2

dr. Femke Scheltinga

Leerlingen met een anderstalige achtergrond zijn in meer of mindere mate in aanraking geweest met de Nederlandse taal als zij in het primair onderwijs starten. Een aantal van hen leert vanaf groep 3 met hun leeftijdsgenoten lezen, maar anderen stromen pas later in. Het leren lezen in het Nederlands kan voor sommige leerlingen lastig zijn. Maar wanneer is er sprake van een leesprobleem? En hoe kan je uitsluiten dat dat leesprobleem het gevolg is van de (tweede)taalverwerving van de leerling. Femke Scheltinga laat de aandachtspunten zien waarop in het onderwijs gelet kan worden.

Zie ook: Leesproblemen en NT2 in het voortgezet onderwijs

Zie ook: Intermezzo NT2 en dyslexie

Over de spreker

Femke Scheltinga werkt als senior adviseur bij het Instituut voor Taalontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam. Ze is betrokken bij divers (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van taalonderwijs. Ze heeft zich de afgelopen jaren in het bijzonder beziggehouden met leesvaardigheid en dyslexie, maar ook andere aspecten van taalvaardigheid hebben haar interesse.

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair onderwijs

Domein

  • Wetenschap
  • Passend Onderwijs
  • Taalonderwijs
  • NT2