Iris Verhaagen, MSc

Het effectief stimuleren van de leesmotivatie met digitaal lezen

Deze Lezing wordt gegeven in Ronde 3

Over de Lezing
Vanaf 2000 behoren Nederlandse kinderen tot de minst gemotiveerde lezers in de wereld. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling, want leesmotivatie - en dan vooral de intrinsieke motivatie - draagt in belangrijke mate bij aan de leesresultaten en het schoolsucces van leerlingen. Hoe kunnen we die demotivatie verklaren? En belangrijker nog: hoe kunnen we de leesmotivatie effectief stimuleren?

In deze lezing zal worden ingegaan op de mogelijkheden van digitaal lezen om de leesmotivatie - en dan in het bijzonder die van zwakke lezers – effectief te kunnen versterken.

Over de spreker

Iris Verhaagen is onderwijswetenschapper en werkt als onderwijsadviseur bij Lexima. Na jarenlange onderwijservaring zet zij haar kennis nu in om bovenschoolse projecten te realiseren. Naast haar kennis van preventie, remediëren en compenseren op het gebied van lezen is zij thuis in alle actuele ontwikkelingen rondom leesbevordering en leesmotivatie. Daarnaast is zij nauw betrokken bij een nieuw leesplatform.

Programma