Ir. Pieter Havermans

Het effectief stimuleren van de leesmotivatie met digitaal lezen

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3

Over de Lezing
Vanaf 2000 behoren Nederlandse kinderen tot de minst gemotiveerde lezers in de wereld. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling, want leesmotivatie - en dan vooral de intrinsieke motivatie - draagt in belangrijke mate bij aan de leesresultaten en het schoolsucces van leerlingen. Hoe kunnen we die demotivatie verklaren? En belangrijker nog: hoe kunnen we de leesmotivatie effectief stimuleren?

In deze lezing zal worden ingegaan op de mogelijkheden van digitaal lezen om de leesmotivatie - en dan in het bijzonder die van zwakke lezers – effectief te kunnen versterken.

Programma
Ir. Pieter Havermans