Lezing

Interventieprogramma op ondersteuningsniveau 3: keuzehulp en checklist

 dr. Martine Gijsel 

De vraag ‘Mag ik interventieprogramma X inzetten op ondersteuningsniveau 3?’ wordt vaak gesteld aan Expertisecentrum Nederlands. Herken jij dit? Veel leerkrachten en intern begeleiders lopen met deze vraag rond.

Om scholen te helpen bij het maken van een goede keuze voor een interventieprogramma, zijn door Expertisecentrum Nederlands twee instrumenten ontwikkeld. De keuzehulp biedt handvatten om te controleren of een programma goed is in te zetten op ondersteuningsniveau 3 én past in de schoolcontext. De checklist laat zien welke factoren van belang zijn in het handelen van de onderwijsprofessional om een interventie zo effectief mogelijk te laten zijn. In deze bijdrage licht ik de achtergrond van deze instrumenten toe en laat ik zien op welke wijze ze ingezet kunnen worden op jouw school.

Over de spreker

Martine Gijsel is senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en expert op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie en de integratie van taal in andere vakken. Ze heeft brede ervaring met het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar praktische handreikingen, voorbeeldlessen en professionalisering.

terug naar programma

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Behandelaars

Domein

  • Preventie
  • Wetenschap
  • Passend Onderwijs