Lezing

Dyslexiebehandeling en ouderbetrokkenheid: een praktijkonderzoek

drs. Annemarie Veenstra-van Pruissen en drs. Albert de Vries

Ouders hebben een belangrijke rol in onze behandeling doordat zij thuis met hun kind leesoefeningen moeten doen. Wij onderzochten welke effecten er kunnen worden onderscheiden wanneer dyslexiebehandelaren ouders begeleiden door hen met behulp van een kijkwijzer gerichte instructie en feedback te geven bij de leesoefeningen die zij thuis met hun kind moeten doen.

Over de sprekers

Annemarie Veenstra is kwaliteitsadviseur voor hogeschool De Driestar en Driestar onderwijsadvies (dienst kwaliteitszorg). Daarnaast is zij onderzoeker op het terrein van geloofsopvoeding en ouderbetrokkenheid.

 

Albert de Vries als gz-psycholoog, verbonden aan Driestar Educatief, is als regiebehandelaar betrokken geweest bij de eigen dyslexiezorg. Via het eigen onderzoekscentrum doet hij praktijkonderzoek op het gebied van Inclusief onderwijs en Ouderbetrokkenheid. Daarnaast is hij nog steeds actief als gz-pyscholoog in de begeleiding van scholen in PO en VO.

terug naar programma

Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Gemeenten
  • Behandelaars
  • Ouders

Domein

  • Interventies
  • Behandeling
  • Begeleiding
  • Wetenschap
  • Passend Onderwijs