Drs. Marzenka Rolak

Dyslekeys: sleutelen met dyslexie in het voortgezet onderwijs

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 1

Over de lezing

In samenwerking met drie scholen voor het voorgezet onderwijs heeft Marzenka Rolak met plezier en vanuit een passie voor het vak, zes lessen ontwikkeld om leerlingen beter om te leren gaan met hun dyslexie en handiger te laten leren. De lessen vormen samen Dyslekeys. In deze workshop vertelt ze de achtergrond en opzet van de lessen, geeft ze voorbeelden van het werken met Dyslekeys in de praktijk en laat ze de deelnemers zelf een paar opdrachten ervaren.

Over de spreker

Marzenka Rolak is orthopedagoog-generalist met een specialisatie op het gebied van dyslexie. Na jarenlang voor een leeskliniek gewerkt te hebben, start ze in 2008 Dyslexie Centrum Rotterdam. Hier werkt ze met leerlingen uit het basis en voortgezet onderwijs en met (jong)volwassenen. Zij begeleidt scholen bij het opzetten en implementeren van dyslexiebeleid, ze geeft voorlichting en cursussen en verzorgt lessen voor leerlingen en studenten met dyslexie. Als bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland was ze in 2016 betrokken bij het schrijven van de brochure: Dyslexie diagnostiek en behandeling. Vanaf 2017 is ze verbonden aan de Tilburg University voor haar promotieonderzoek rondom studeren met dyslexie. Vanaf 2018 is zij mede auteur van de vakinhoudelijke richtlijn ‘Dyslexie’ en werkt zij als stuurgroeplid mee aan het ‘Stimulerings-programma dyslexie’. Vanaf komend schooljaar richt zij zich uitsluitend op het geven van scholing en cursussen rondom leren en studeren met dyslexie, de twee landelijke projecten en haar promotieonderzoek. Na twintig jaar neemt ze afscheid van het diagnostiek en behandelwerk.

Programma
Drs. Marzenka Rolak