Drs. Joost de Beer

Visie van werkgevers op dyslexie

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 4

Over de lezing

Bij de arbeidsparticipatie van werknemers met dyslexie speelt de omgeving een belangrijke rol. Daartoe behoort de visie die werkgevers hebben op dyslexie: welke beelden hebben zij bij dyslexie, hebben ze zicht op de gevolgen ervan voor de beroepsuitoefening, zijn ze bekend met vormen van ondersteuning? In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een kleinschalig onderzoek onder 62 Nederlandse werkgevers.

Over de spreker

Als hoofddocent van de opleiding Logopedie van de HAN coördineert Joost de Beer praktijkgericht onderzoek. Daarnaast is hij werkzaam bij het department Tranzo van de Tilburg Universiteit waar hij onderzoek doet naar de arbeidsparticipatie van werkenden met dyslexie.

Programma
Drs. Joost de Beer