Drs. Eveline Wouters

De essentie van begrijpend lezen

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3

Over de lezing

Veel scholen staan voor de keuze om het begrijpend leesonderwijs op school anders vorm te geven. Op basis van verschillende studies die recent zijn verschenen zijn er keuzes te maken. In deze lezing worden de kernpunten uit deze studies weergegeven en met elkaar vergeleken. Vervolgens bekijken we wat dit betekent voor een verbeterde aanpak voor begrijpend lezen bij u in de klas.

Over de spreker

Eveline Wouters is werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht als docent van de Master Educational Needs en onderwijsadviseur op het gebied van effectief taal-/leesonderwijs en dyslexiebeleid in zowel het primair- als voortgezet onderwijs.

Programma
Drs. Eveline Wouters