Drs. Evelien Krikhaar

Landelijk Stimuleringsprogramma Hulpmiddelen en Dyslexie. Integrale aanpak: praktijkroute PO

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 1

Over de lezing

De praktijkroute po van het Stimuleringsprogramma laat zien wat goed vakmanschap op het gebied van lees- en spellingonderwijs en het omgaan met verschillen (o.a. dyslexie) voor het primair onderwijs inhoudt. Daarbij ligt niet alleen het accent op de professionals die het op de werkvloer waarmaken, maar ook op de ondersteuning van deze professionals en het onderwijskundig leiderschap dat hier richting aan geeft.

De praktijkroute start met een film over het HOE en biedt vervolgens bruikbare achtergrondinformatie, tools (factsheets, quickscan) en professionaliseringstrajecten, die in de eigen praktijk ingezet kunnen worden. Het gehele pakket is beschikbaar via het digitale platform Dyslexie Centraal.

In deze presentatie wordt de praktijkroute preventie in groep 1 & 2 toegelicht door de programmamanager van het Stimuleringsprogramma in samenwerking met personen die aan de totstandkoming van de praktijkroute hebben meegewerkt.

Over de spreker 

Evelien Krikhaar is als senior projectleider werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands (EN), dat gelieerd is aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als taalwetenschappelijk onderzoeker was zij eerder verbonden aan langlopend onderzoek naar vroege kenmerken van dyslexie in het Dutch Dyslexia Programme. Sinds 2009 is zij als projectleider betrokken bij het Masterplan Dyslexie en de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Vanuit het EN als penvoerder van het Stimuleringsprogramma heeft zij nu - samen met Ria Kleijnen - de functie van kwartiermaker voor het Stimuleringsprogramma.  

Programma
Drs. Evelien Krikhaar