Dr. Liesbeth Crajé-Tilanus

IDEE; innovatie in de dyslexiezorg

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3

Over de lezing

Met alle inzichten die Liesbeth gedurende haar onderzoek verzamelde stelde ze tegelijkertijd een transformatieplan op met als doel kinderen de best mogelijke zorg te bieden. Dit transformatieplan werd geïmplementeerd bij diverse gemeentes. Het belang van zowel de verrijking van het onderwijs, aan de hand van de nieuwe wetenschappelijke inzichten, als het belang van het behoud van de dyslexiezorg werd gehoord. In deze lezing deelt Liesbeth de inhoud en resultaten van het transfomatieplan en gaat ze dieper in op de inzichten die het opleverde. Hoe integreren we deze inzichten in het onderwijs en welke aanpassingen vraagt dit in de zorg?

Over de spreker

Liesbeth Crajé-Tilanus, onderzoeker en orthopedagoog bij Marant, zette in samenwerking met de Radboud Universiteit een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op naar de effecten van de dyslexiebehandelingen.

Programma
Dr. Liesbeth Crajé-Tilanus