Dr. Iris Duinmeijer en dr. Roxette van den Bosch

Leesproblematiek bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 4

Over de lezing

Leesvaardigheid hangt nauw samen met de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen. Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben dan ook vaak moeite met het leren lezen. In deze presentatie zal aandacht worden besteed aan wat we weten over de relatie tussen taal en lezen, welke problemen kinderen met een TOS kunnen laten zien in het leren lezen en wat een leerkracht kan doen om hierop in te spelen.

Over dr. Iris Duinmeijer

Iris Duinmeijer is senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep. Ze is taalkundige/klinisch linguïst en is bij de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een onderzoek naar de grammaticale problemen van kinderen een TOS. Binnen Auris houdt ze zich bezig met onderzoek & ontwikkeling op het gebied van monitoring, samenhang tussen taal en andere ontwikkelingsgebieden, lezen en spellen, grammatica en Engels.

Over dr. Roxette van den Bosch

Roxette van den Bosch is senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep. Ze is afgestudeerd als orthopedagoog en is gepromoveerd op onderzoek naar het monitoren van de voortgang in leesvaardigheid van leerlingen met leesproblemen en de interpretatie van die voortgangsgegevens van leerlingen door leerkrachten. Binnen Auris doet Roxette onderzoek naar lezen, spellen, meertaligheid, voortgangsmonitoring en leeropbrengsten bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Programma
Dr. Iris Duinmeijer
Dr. Roxette van den Bosch