Dr. Annemarie Kerkhoff

Leesproblematiek bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 4

Over de lezing

Leesvaardigheid hangt nauw samen met de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen. Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben dan ook vaak moeite met het leren lezen. In deze presentatie zal aandacht worden besteed aan wat we weten over de relatie tussen taal en lezen, welke problemen kinderen met een TOS kunnen laten zien in het leren lezen en wat een leerkracht kan doen om hierop in te spelen.

 Over de spreker

Dr. Annemarie Kerkhoff is taalwetenschapper en promoveerde op onderzoek naar de ontwikkeling van morfofonologie bij jonge kinderen, waaronder ook kinderen met TOS. Ze heeft daarna onderzoek gedaan naar statistisch leren bij kinderen met (een risico op) dyslexie in het babylab Utrecht. Ze werkt nu als senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep.

Programma