Lezing

De grammaticale ontwikkeling bij kinderen met TOS

dr. Iris Duinmeijer en Anouk Scheffer, MA

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben bijna allemaal problemen met grammatica. In deze presentatie beschrijven we welke problemen kinderen met TOS hebben in de vroege taalontwikkeling en laten we zien welke problemen vaak blijvend zijn. De lezing kan (onderwijs)professionals meer inzicht bieden in wat TOS is en waar een leerling met TOS bij gebaat kan zijn.

Over de spreker

Iris Duinmeijer is gepromoveerd op een onderzoek naar de grammaticale ontwikkeling van kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ze heeft gewerkt in de diagnostiek en toeleiding naar speciaal onderwijs voor kinderen met TOS en is sinds 2017 werkzaam als senior onderzoeker. Bij de NSDSK doet zij als senior onderzoeker praktijkgericht onderzoek in de zorg voor jonge kinderen met TOS.

 

Over de spreker

Anouk Scheffer deed haar onderzoeksmaster Linguistics aan de Universiteit Utrecht. Nu is zij promovendus bij de Koninklijke Auris Groep en Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek gaat over de mogelijke samenhang tussen de fonologische en grammaticale ontwikkeling van jonge kinderen met TOS.

terug naar programma

 

Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • MBO/HO/Volwassenen
  • Gemeenten
  • Behandelaars

 Domein

  • Signalering
  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Begeleiding
  • Wetenschap