Lezing

Compenserende hulpmiddelen breed inzetten in het PO en VO

Rosalin van der Hoeven, MA, en Dymphe Laan, MSc

Compenserende software geeft ondersteuning aan leerlingen met lees- en spellingproblemen. De software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich mee brengt. In deze lezing gaan Rosalin en Dymphe dieper in op wat compenseren is en hoe je dit kunt inzetten voor een brede doelgroep in het PO en VO. Zij doen dit aan de hand van praktische voorbeelden die direct in de schoolpraktijk zijn in te zetten. 

Over de spreker

Rosalin van der Hoeven is afgestudeerd taalkundige met een specialisatie in taalstoornissen. Voor haar masteropleiding heeft ze onderzoek gedaan naar de praktische inzet van Bouw!. Bij Lexima traint en adviseert ze scholen over de optimale inzet van software bij leesproblemen en dyslexie.

 

Over de spreker

Dymphe Laan werkt als orthopedagoog bij Lexima Academie. In de rol van docent en projectleider begeleid zij scholen en bovenschoolse organisaties bij de juiste inzet en implementatie van o.a. compenserende hulpmiddelen. Haar expertise ligt onder meer bij de inzet van dyslexie-ICT bij vreemde talen en de organisatie (inhoud en techniek) bij toetsen en examens.

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs

Domein

  • Compensatie - Tools - faciliteiten
  • Passend Onderwijs