De betekenis van talige rekenopgaven voor zwakke rekenaars

Prof.dr. Hans van Luit 

Inhoud lezing:
Niet goed kunnen rekenen is al vervelend genoeg. In deze workshop wordt besproken dat de taligheid van rekencurricula en -toetsen het zwakke rekenaars extra moeilijk maakt zich het rekenen eigen te maken. Daarenboven wordt ingegaan op de diverse eigenschappen die kinderen met dyslexie en dyscalculie kenmerken en hoe zij in het onderwijs het beste ondersteund kunnen worden.

Over de spreker:
Hans van Luit is als hoogleraar Orthopedagogiek 'Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie' verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Naast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs doet hij ook klinisch onderzoek. 

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 5

Doelgroep

Primair onderwijs

Luit, Hans van