Leesbevordering bij leerlingen met leesproblemen

Dr. Femke Scheltinga 

Inhoud lezing:
Een groeiend aantal leerlingen in het (v)mbo ervaart problemen met leesvaardigheid. Jongeren lezen ook steeds minder veel en vaak. Het leesplezier neemt af, de leesvermijding neemt toe en leesvaardigheid wordt niet verder verbeterd. In een project zijn handreikingen en adviezen om bestaande leesbevorderingsactiviteiten meer op maat te maken. Wat kun je doen om leerlingen met leesproblematiek bij leesbevorderingsactiviteiten te ondersteunen?

Over de spreker:
Femke Scherltinga is sls senior adviseur betrokken bij divers (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van taalonderwijs. Daarnaast is zij mede-auteur van verschillende protocollen leesproblemen en dyslexie voor het onderwijs. 

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 5

Femke Scheltinga geeft nog een andere lezing in Ronde 3

Doelgroepen

Voortgezet onderwijs
MBO/HO/Volwassenen

Scheltinga, Femke