Welke succesfactoren maken een behandeling van dyslexie succesvol?

Dr. Wim Tops 

Inhoud lezing:
Kinderen of jongeren met dyslexie hebben een achterstand wat betreft lezen en/of spellen. Een therapie of interventie is succesvol als kinderen deze achterstand kunnen verkleinen of zelfs dichten. Hiervoor moeten ze een vooruitgang maken die gelijk is aan of zelfs groter is dan die van kinderen zonder dyslexie. Uit een recente meta-analyse is gebleken dat drie factoren kinderen met dyslexie in staat stellen zo'n inhaalbeweging te maken.
Hoe kan dit in de praktijk worden toegepast en welke rol kunnen game-based interventies (computerspellen met als doelen het lezen en/of spellen te verbeteren) hierbij spelen? Meteen worden veelgebruikte game-based leesinterventies voor het Nederlands onder de loep genomen. 

Over de spreker:
Wim Tops is als universitair docent Neurolingu├»stiek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is co├Ârdinator van De Kronkel, een groepspraktijk voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen. Wim Tops was een tiental jaar actief in het secundair onderwijs als leerkracht en leerlingbegeleider.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 5
Deze lezing is volgeboekt

Doelgroepen

Primair onderwijs
Behandelaars

Tops Wim