Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het VO

Maud van Druenen, MSc. 

Inhoud lezing:
In 2018 is het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo herzien. Tijdens deze lezing wordt een recent overzicht geboden van beschikbare toetsmaterialen voor lezen en spellen voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor effectieve begeleidingsprincipes voor leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie.

Over de spreker:
Maud van Druenen is orthopedagoog en is mede-auteur van verschillende publicaties over lees-/spellingproblemen en dyslexie voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 4

Doelgroep

Voortgezet onderwijs

Druenen, Maud van