TOS & lezen & dyslexie

Dr. Annette Scheper 

Inhoud lezing:
Via taal begrijpen wij de ander en brengen wij informatie aan elkaar over. Een goede taalontwikkeling is nodig voor het leren lezen en spellen.  Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak vanaf een jonge leeftijd problemen bij het begrijpen van taal en/of bij het gebruiken ervan.  Het leren van fonologische regels en opslag van fonologische kennis speelt hierbij een grote rol.  In de lezing wordt ingegaan, hoe de TOS van een kind invloed kan hebben op het leren lezen en spellen en welke problemen zich hierbij voor kunnen doen.  De dubbeldiagnose TOS en dyslexie wordt toegelicht, maar ook de behandeling en het onderwijsaanbod op het gebied van lezen/spellen voor kinderen met TOS.

Over de spreker:
Annette Scheper is klinisch linguïst en senior onderzoeker bij het Spraak & Taal Ambulatorium Kentalis en de Kentalis Academie. Zij richt zich op evidence based werken bij kinderen met een TOS en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar taal en executieve functies en effectiviteit van interventies. Zij is in 2003 gepromoveerd op taalprofielen bij kinderen met psychiatrische stoornissen, zoals ADHD of ASS.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 4

Doelgroepen

Primair onderwijs
Behandelaars

Scheper, Annette