Studeren met dyslexie in het onderwijs

Dr. Wim Tops 

Inhoud lezing:
Steeds meer studenten met dyslexie zetten de stap naar het hoger onderwijs. Deze lezing is gericht op leerkrachten, docenten, begeleiders enz. die op zoek zijn naar informatie over wat het betekent om dyslexie te hebben in het (hoger) onderwijs. Hierbij horen tips en hulpmiddelen om studies efficiënt aan te pakken.
Deze inzichten zijn ook zeer zinvol voor leraren in de laatste jaren van het secundair onderwijs. De inhoud van de lezing is gebaseerd op een grondige internationale literatuurstudie in combinatie met een studie aan de Universiteit Gent, aangevuld met bevindingen uit de praktijk. 

Over de spreker:
Wim Tops is als universitair docent Neurolinguïstiek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is coördinator van De Kronkel , een groepspraktijk voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen. Wim Tops was een tiental jaar actief in het secundair onderwijs als leerkracht en leerlingbegeleider.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 4

Doelgroepen

Voortgezet onderwijs (bovenbouw)
MBO/HO/Volwassenen

Tops Wim