DENK!: werken aan leesvaardigheid in het voortgezet onderwijs

Johanna van der Borden, MEd

Inhoud lezing:
Met de inzet van het DENK!-project wordt gewerkt aan het structureel verbeteren van de leesvaardigheid van leerlingen. De leerlingen versterken zowel de onbewuste als bewuste begripsprocessen. Centraal staan onder meer het denkend lezen en het themagericht lezen. In deze lezing worden aan de hand van de doelen en de uitgangspunten van DENK! praktische suggesties gegeven over hoe dit project in het voortgezet onderwijs zou kunnen worden ingezet.  

Over de spreker:

Johanna van der Borden MEd is in 2001 als eerstegraads docent Nederlands afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht en sinds september 2016 werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Geletterdheid. Daarnaast is ze verbonden aan het Instituut Archimedes. 
Binnen het lectoraat is zij verantwoordelijk voor het vormgeven van het  DENK!programma in het voortgezet onderwijs. Met de inzet van dit programma wordt beoogt om een structurele positieve invloed uit te oefenen op het begrijpend lezen van Nederlandse leerlingen.
Johanna is lerarenopleider Nederlands aan het Instituut Archimedes sinds januari 2006. Zij verzorgt onderwijs in zowel de bachelor- als in de masteropleiding.  Zij is curriculumontwikkelaar  op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid, (taalgerichte) didactiek en differentiatie. Vanaf augustus 2017 is zij verantwoordelijk voor het gehele curriculum van de bacheloropleiding Nederlands.  Zij maakt deel uit van de kerngroep Herijking Kennisbasis bachelor Nederlands en van het Landelijk Vakoverleg Nederlands (LVON).

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 4

Doelgroep

Voortgezet onderwijs

Borden, Johanna van der