Data informatie - sturing voor efficiency, effectiviteit en innovatie in de dyslexieketen

Drs. Marijke van Grafhorst en Remco Reij, MBA

Inhoud lezing:
Op grond van de zorgdata 2018 maakt het NKD duidelijk wat de relevante knelpunten en mogelijke oplossingen in de dyslexieketen zijn. Data verzamelen is fundamenteel om de kwaliteit van het lees- en spellingsonderwijs te verbeteren zodat ieder kind minimaal functioneel geletterd het funderend onderwijs verlaat. In de praktijk nemen we koplopers en achterblijvers waar. Wat zijn succesfactoren bij de koplopers, wat wordt gedaan aan innovatie en hoe wordt een achterblijfregio slimme volger? Hoe kunnen deze data bijdragen aan de ontwikkeling van een gezamenlijk perspectief op het niveau van de regionale samenwerkingsverbanden? Wat is nodig om het gedeelde belang in de praktijk hoog op de bestuurlijke agenda's te krijgen en te houden? In een duopresentatie gaan sprekers met de deelnemers in dialoog.   

Over de sprekers:
Remco Reij is secretaris van de Bestuurlijke Advies Raad Dyslexie en directeur RID en Marijke van Grafhorst is voorzitter van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3

Doelgroepen

Primair onderwijs
Behandelaars
Gemeenten
Directie en Bestuurders

Grafhorst Marijke van Reij, Remco