Hoe de dyslexiezorg kan leren van de wetenschap en praktijk

Mevrouw M.S. (Michelle) Oosterhoff, MSc.
Mevrouw K (Kim) van der Heijden, MSc.

(Deze sprekers vervangen de eerder aangekondigde spreekster mevrouw Liesbeth Tilanus)

Inhoud lezing:
Liesbeth Tilanus, promovendus en orthopedagoog bij Marant, zette in samenwerking met de Radboud Universiteit een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op naar de effecten van de dyslexiebehandelingen. Sanne van der Kleij is in samenwerking met Marant recentelijk gepromoveerd op de lange termijn effecten van de dyslexiebehandelingen. In deze lezing wordt verteld wat de praktijk kan leren van de wetenschap én hoe de wetenschap kan leren van de praktijk. En: hoe maak je de vertaalslag van de wetenschap naar de dyslexiebehandelingen?  

Over de sprekers:
Michelle Oosterhoff  is behandelaar bij Marant, een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Michelle speelt een belangrijke rol binnen de innovatieve dyslexiezorg bij Marant. Daarbij maakt ze continu de vertaalslag van de praktijk naar de wetenschap en van de wetenschap naar de praktijk. 
Kim van der Heijden werkt als behandelaar bij Marant en is betrokken bij de vertaalslag van de wetenschap naar de praktijk in relatie tot de (door)ontwikkeling van de (behandel)materialen. De samenwerking tussen onderwijs en zorg staat hierbij continu centraal.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3

Doelgroepen

Primair onderwijs
Behandelaars
Gemeenten