Kwesties rondom de diagnose van dyslexie

Prof.dr. Peter de Jong 

Inhoud lezing:
Met regelmaat rijzen vragen over de verschillen tussen de diagnostiek van dyslexie volgens DSM-V, de SDN en het PDDB. In deze lezing worden deze verschillen belicht en de rechtvaardiging ervan toegelicht. Daarna wordt ingegaan op de vraag of sprake is van een dyslexie typerend profiel, hoe dit bepaald zou moeten worden, en of dit profiel een rol zou moeten spelen in de diagnose van dyslexie.

Over de spreker:
Peter de Jong is hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder op het gebied van Onderwijsleerproblemen, aan de  Universiteit van Amsterdam  (UvA). Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van basale vaardigheden  als lezen, spellen en rekenen en de onderwijsleerproblemen die zich daarbij  kunnen voordoen. Zijn werkgebied omvat etiologie, diagnostiek, preventie en  behandeling van leerstoornissen. Peter is voorzitter van de Stichting Dyslexie  Nederland.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3 en Ronde 4
Beide lezingen zijn volgeboekt

Doelgroepen

Professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek in PO en VO
Behandelaars

Jong, Peter de