Kwaliteit van rapportages van dyslexieonderzoek

Dr. Femke Scheltinga 

Inhoud lezing:
In diverse media is de afgelopen jaren aandacht besteed aan de hoge percentages dyslexieverklaringen in het onderwijs en de  wijze waarop dyslexieverklaringen worden verkregen. Dit gaf aanleding tot onderzoek in opdracht van het ministerie OCW. Van ruim 300 rapporten is nagegaan of specifieke informatie over administratie en aanmelding, onderkenning, verklaring en indicering wordt gegeven. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd.

Over de spreker:
Femke Scherltinga is sls senior adviseur betrokken bij divers (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van taalonderwijs. Daarnaast is zij mede-auteur van verschillende protocollen leesproblemen en dyslexie voor het onderwijs. 

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3

Femke Scheltinga geeft nog een andere lezing in Ronde 5

Doelgroepen

Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Behandelaars

Scheltinga, Femke