Hoog tijd voor een integrale aanpak van Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie (LLD)

Annette Roetenberg, MSc. 

Inhoud lezing:
De invulling en uitvoering van een integrale aanpak LLD op het gebied van preventie, remediĆ«ren en compenseren met dyslexiesoftware is cruciaal voor de prestaties  en de motivatie van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse leerlingen zich niet betrokken voelt bij het leesonderwijs op school. Als het gaat om leesplezier staat Nederland onderaan op de internationale ranglijst. Hoe kunnen we dit aanpakken? En welke rol kunnen digitale oplossingen hierbij spelen?

Over de spreker:
Annette Roetenberg is kinder- en jeugdpsycholoog en manager Educatie en Advies bij Lexima. Zij heeft ervaring met de disgnostiek en behandeling van leerlingen met lees- en spellingproblemen en is gespecialiseerd op het gebied van het inzetten van (compenserende) dyslexiesoftware. Daarnaast werkt ze al jaren met scholen die Bouw! inzetten als preventief programma om onnodige leesproblemen te voorkomen

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 2

Doelgroepen

Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Behandelaars
Gemeenten

Roetenberg, Annette