Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie en Hulpmiddelen in het VO

Dr. Ria Kleijnen 

Inhoud lezing:
In deze presentatie wordt het actieplan van het Stimuleringsprogramma toegelicht en worden goede voorbeelden van excellente praktijk en beleid voor een preventieve en integrale aanpak van leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid in het vo gepresenteerd. Specifiek zal er aandacht zijn voor de signalering en aanpak van leesproblemen en dyslexie in de overgang van po naar vo. Ook zullen vo-leerlingen demonstreren hoe zij - al dan niet met de inzet van ICT-middelen - hun weg vinden in het vo. Er wordt verder ingegaan op de organisatie van regionale bijeenkomsten en op het beschrijvingskader dat het programma hanteert om méér goede voorbeelden te ontsluiten.

Over de spreker:
Ria Kleijnen is taalkundige en heeft ruim 40 jaar ervaring op het gebied van dyslexie in praktijk (onderwijs én zorg) en wetenschap. Zij was verbonden aan universiteiten en hogescholen en leidde een aantal projecten op dit gebied. Sinds 2015 is zij projectleider Dyslexie in Transitie (preventieve ketenzorg dyslexie), waarbij ze inzet op een vruchtbare samenwerking tussen scholen, dyslexie-instituten, ouders en beleidsmakers. Met deze 'bagage' vervult zij - samen met Evelien Krikhaar - het inhoudelijk kwartiermakerschap van het Stimuleringsprogramma. 

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 2

Doelgroepen

Voortgezet onderwijs
Behandelaars
Gemeenten

Kleijnen, Ria