Elk kind een goed begrijpende lezer!

Wat vraagt dat? Wat werkt en wat werkt er niet?

Dr. Kees Vernooy 

Inhoud lezing:
Door toonaangevende leeswetenschappers wordt goed kunnen begrijpend lezen als de belangrijkste 21e -eeuwse vaardigheid gezien. In de praktijk vinden zowel leerlingen als leerkrachten begrijpend lezen een lastig niet motiverend gebied, dat bovendien afnemende resultaten laat zien.  Bovendien vragen leerkrachten zich dikwijls af: wat beïnvloedt nu het begrijpend lezen? Welke activiteiten kunnen we volgens de wetenschap ondernemen om het begrijpend lezen van leerlingen te verbeteren? Wat werkt er nu wel en wat niet? En welke rol speelt onze methode voor begrijpend lezen? Worden onze leerlingen daar betere begrijpende lezers door? In dat verband wordt er ook aandacht besteed aan de opkomst van close reading.
Tot slot: We vergeten In Nederland en Vlaanderen nogal eens, dat het begrijpend lezen eigenlijk al voor de start van het technisch lezen begonnen is. Zo laten topwetenschappers als Catherine Snow en Paul van de Broek zien, dat de woordenschat op 3 á 4-jarige leeftijd het begrijpend lezen halverwege de basisschool voorspelt.

Over de spreker:
Kees Vernooy is werkzaam bij Expertisebureau Effectief taal- en leesonderwijs. Daarvoor was hij werkzaam als wetenschappelijk projectleider van diverse leesverbeteringsprojecten en was hij als lector Effectief taal- en leesonderwijs verbonden aan de toenmalige hogeschool Edith Stein. 

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 1 en Ronde 2

Doelgroepen

Primair onderwijs
Behandelaars

Vernooy, Kees