Fonemisch bewustzijn: de oerbron voor een leven lang lezen!

Aafke Bouwman 

Inhoud lezing:
Fonemisch bewustzijn en letterkennis vormen de oerbron voor een leven lang vlot en vloeiend lezen en leesplezier. Leesproblemen in groep 3 zijn vaak tot één centrale noemer terug te brengen: beperkte vaardigheid om fonemen te onderscheiden en herkennen. Blijft dit fonemisch bewustzijn onvoldoende, dan zijn latere leesproblemen te voorzien.  Deze lezing frist uw geheugen op en geeft inzicht in de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de belangrijkste 'ontwikkelingsvoorspellers' voor leesvaardigheid.  

Over de spreker:
Als zelfstandig adviseur heeft Aafke Bouwman brede expertise en ervaringen met onderwijs- en ontwikkelingsaspecten van jonge kinderen. Haar combinatie van procesbegeleiding en praktijkervaring geeft een stevige impuls aan de kwaliteit van het voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs. Zij is auteur van meerdere publicaties.  

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 1

Deze lezing is volgeboekt

Doelgroep

Primair onderwijs

Bouwman Aafke