De verwerking van taal in het brein van peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Dr. Petra van Alphen 

Inhoud lezing:
Een groot deel van de jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die vroegbehandeling krijgen binnen de 3e-lijns zorg, heeft een laag woordbegrip en zinsbegrip. Het taalbegrip wordt in de praktijk standaard gemeten door middel van taaltesten. Het nadeel van een taaltest is dat deze wel informatie geeft over wat een kind wel of (nog) niet kan, maar geen inzicht geeft in de manier of snelheid waarmee het proces van herkenning verloopt. Moderne onderzoekstechnieken, zoals EEG en eye-tracking, bieden de mogelijkheid om te meten wat er in de hersenen van peuters en kleuters met TOS gebeurt tijdens de verwerking van (gesproken) woorden en zinnen.    In deze lezing/workshop bespreek ik de meest recente wetenschappelijke resultaten op het gebied van gesproken woord- en zinsherkenning bij jonge kinderen met een TOS. Hierbij ligt de focus op een aantal onderzoeksprojecten bij peuters en kleuters met een TOS, die recent binnen Kentalis (i.s.m. de Radboud Universiteit) zijn uitgevoerd. Er zal niet alleen aandacht worden besteed aan onderzoeksvragen en resultaten, maar ook aan de gebruikte onderzoekstechnieken.   

Over de spreker:
Petra van Alphen is opgeleid als foneticus en als psycholingu├»st. Zij heeft meer dan 10 jaar onderzoek gedaan op universiteiten en op het Max Planck instituut voor Psycholingu├»stiek en is nu ruim 6 jaar werkzaam als senior onderzoeker bij Kentalis. Hier doet zij zowel wetenschappelijk onderzoek als meer praktijkgericht onderzoek op het gebied van TOS, met name bij peuters en kleuters die worden behandeld binnen de 3e-lijns zorg. 

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 1 
Deze lezing is al volgeboekt

Doelgroepen

Primair onderwijs
Behandelaars

Alphen, Petra van