Bouw!en aan optimalisatie

van de signalering, begeleiding en doorverwijzing naar specialistische dyslexiezorg voor alle leeszwakke leerlingen in de onderbouw.

Dr. Inez Berends 

Inhoud lezing:
In deze presentatie vertelt dr. Inez Berends over het onderzoek dat zij in 2017 afrondde naar bevorderende en belemmerende factoren in de begeleiding en doorverwijzing van leerlingen met ernstige lees- en/of spellingsproblemen. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat scholen met veel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond naar verhouding weinig tot geen gebruik van de specialistische dyslexiezorg. Het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO en de gemeente Amsterdam willen de signalering, begeleiding en doorverwijzing naar specialistische dyslexiezorg optimaliseren. Aan het einde van deze bijdrage licht Inez een tipje van de sluier op over het onderzoek dat vervolgens is opgezet, waarbij onderzocht wordt of de inzet van Bouw! een bijdrage kan leveren aan deze optimalisatieslag.

Over de spreker:
Inez Berends (neuropsychologe) is een ervaren onderzoeker in de jeugdzorg. In het verleden heeft zij met name evaluatieonderzoek naar methodieken in de jeugdzorg en het onderwijs uitgevoerd. Analyseren is haar sterke kant, zowel op het gebied van kwalitatieve als kwantitatieve data. Daarnaast werkt zij aan projecten ten bate van kwaliteitbevordering in de jeugdzorg. Het begeleiden van het nauwkeurig beschrijven van interventies is hier een voorbeeld van. Andere thema's waar ze zich mee bezig houdt zijn het (door)ontwikkelen van meetinstrumenten en het verspreiden van kennis over effectieve methodes en technieken.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 1

Doelgroepen

Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Behandelaars
Gemeenten
Directie en Bestuurders