Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie en Hulpmiddelen in het PO

Drs. Evelien Krikhaar 

Inhoud lezing:
In deze presentatie wordt het actieplan van het Stimuleringsprogramma toegelicht en gaan we in op de vraag: hoe kunnen we scholen in po in staat stellen om systematisch en duurzaam te werken aan een preventieve en integrale aanpak van leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid? Daarbij zal een aantal goede voorbeelden van excellente praktijk en beleid in verschillende regio's gepresenteerd worden. Hierbij zal ook specifiek aandacht zijn voor inrichting van de ondersteuningsniveaus 2 en 3 en de inzet van ICT. De goede voorbeelden zullen gerelateerd worden aan het beschrijvingskader dat hiervoor in het Stimuleringsprogramma zal worden gehanteerd en dat zal worden gebruikt om nog méér goede voorbeelden in kaart te brengen en te ontsluiten.

Over de spreker:
Evelien Krikhaar is als senior projectleider werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands (EN), dat gelieerd is aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als taalwetenschappelijk onderzoeker was zij eerder verbonden aan langlopend onderzoek naar vroege kenmerken van dyslexie in het Dutch Dyslexia Programme. Sinds 2009 is zij als projectleider betrokken bij het Masterplan Dyslexie en de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Vanuit het EN als penvoerder van het Stimuleringsprogramma heeft zij nu - samen met Ria Kleijnen - de functie van kwartiermaker voor het Stimuleringsprogramma.  

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 1

Doelgroepen

Primair onderwijs
Behandelaars
Gemeenten

Krikhaar, Evelien