Programma Nationale Dyslexie Conferentie 2019

woensdag 27 maart 2019

Aanvang 10.00 uur

Plenaire opening en korte lezing

Ochtendprogramma

Ronde 1

1.1 Duurzame aanpak leesproblemen: hoe doe je dat? Lees meer>> Prof.dr. Aryan van der Leij
1.2 Betrokken lezers: over leesmotivatie, leesweerstand en strategisch lezen. Lees meer>>  (deze lezing is volgeboekt) Prof.dr. Roel van Steensel
1.3 Impliciet leren bij kinderen met dyslexie. Lees meer>> Prof.dr. Judith Rispens
1.4 Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie en Hulpmiddelen (PO) Lees meer>> Drs. Evelien Krikhaar
1.5 Bouw!en aan optimalisatie van de signalering, begeleiding en doorverwijzing naar dyslexiezorg. Lees meer>> Dr. Inez Berends
1.6 Leesmoeilijkheden gekoppeld aan autisme: begrip en begeleiding. Lees meer>> (deze lezing is volgeboekt) Dr. Wim Tops
1.7 De verwerking van taal in het brein van peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Lees meer>> (deze lezing is volgeboekt) Dr. Petra van Alphen
1.8 Fonemisch bewustzijn: de oerbron voor een leven lang lezen! Lees meer>> (deze lezing is volgeboekt) Aafke Bouwman
1.9 Elk kind een goed begrijpende lezer! Wat vraagt dat? Wat werkt en wat werkt niet?  Lees meer>> Dr. Kees Vernooy

Ronde 2

2.1 Betrokken lezers: over leesmotivatie, leesweerstand en strategisch lezen.  Lees meer>> (deze lezing is volgeboekt) Prof.dr. Roel van Steensel
2.2 Impliciet leren bij kinderen met dyslexie.  Lees meer>> (deze lezing is volgeboekt) Prof.dr. Judith Rispens
2.3 Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie en Hulpmiddelen (VO) Lees meer>> Dr. Ria Kleijnen
2.4 Leesmoeilijkheden gekoppeld aan autisme: begrip en begeleiding. Lees meer>> (deze lezing is volgeboekt) Dr. Wim Tops
2.5 Leesdoelen, boeken en werkvormen. Hoe zorg je voor optimale afstemming? Lees meer>> (deze lezing is volgeboekt) Roos Wolters
2.6 Elk kind een goed begrijpende lezer! Wat vraagt dat? Wat werkt en wat werkt niet? Lees meer>> Dr. Kees Vernooy
2.7 Hoog tijd voor een integrale aanpak van Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie (LLD). Lees meer>> Annette Roetenberg, MSc.
2.8 Hoe gaan Vlaamse scholen om met meertaligheid? Lees meer>> Charlotte Mostaert en Hanne Swartenbroekx
2.9 Laaggeletterdheid en dyslexie: twee werelden?  Lees meer>> Prof.dr. Maurice de Greef
2.10 Bezoek aan de informatiemarkt Lees meer>>


Lunch

Middagprogramma

Ronde 3

3.1 Kwaliteit van rapportages van dyslexieonderzoek. Lees meer>> Dr. Femke Scheltinga
3.2 Kwesties rondom de diagnose van dyslexie Lees meer>>  
(deze lezing is volgeboekt)
Prof.dr. Peter de Jong
3.3 Hoe de dyslexiezorg kan leren van de wetenschap en praktijk. Lees meer>> Michelle Oosterhoff, MSc. en
Kim van der Heijden, MSc.
3.4 Data informatie; sturing voor efficiency, effectiviteit en innovatie in de dyslexieketen. Lees meer>> Drs. Marijke van Grafhorst en Remco Reij, MBA
3.5 Integrale ketenaanpak Dyslexie in regio Amersfoort. Lees meer>> Drs. Brigitta Gadella en Sonja Strijk
3.6 Inspectie van het Onderwijs over het onderzoek naar dyslexieverklaringen. DEZE LEZING IS VERVALLEN -
3.7 Overtuigend schrijven met dyslexie: dyslexie de baas dankzij CAAS. Lees meer>>  (deze lezing is volgeboekt) Dr. Hanneke Wentink en Drs. Inez Zondag
3.8 Boekenwurmen en leeshaters. Lees meer>> Dr. Elsje van Bergen
3.9 TOS bij meertalige kinderen: evaluatie van de moedertaalontwikkeling via de ALDeQ-NL. Lees meer>> Charlotte Mostaert
3.10 Bezoek aan de informatiemarkt Lees meer>>

Ronde 4

4.1 Vanuit prentenboeken en creatief schrijven beginnende geletterdheid stimuleren. Lees meer>> Drs. Eveline Wouters
4.2 DENK!: werken aan leesvaardigheid in het voortgezet onderwijs. Lees meer>> Johanna van der Borden, MEd
4.3 Hoe ondersteun je de leesvloeiendheid bij leerlingen met leesproblemen? Lees meer>> Dr. Jurgen Tijms 
4.4 Kwesties rondom de diagnose van dyslexie  Lees meer>>  
(deze lezing is volgeboekt)
Prof.dr. Peter de Jong
4.5 Studeren met dyslexie in het onderwijs Lees meer>> Dr. Wim Tops
4.6 TOS & lezen & dyslexie Lees meer>> Dr. Annette Scheper
4.7 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het VO. Lees meer>> Maud van Druenen, MSc.
4.8 Ouders betrekken bij dyslexie en werkdruk. Lees meer>> Peter de Vries
4.9 Leren lezen. Een nieuwe diagnose, maar ook een manier om lezen te verbeteren? Lees meer>> Prof.dr. Harold Bekkering
4.10 Bezoek aan de informatiemarkt Lees meer>>

Ronde 5

5.1 Kilometers maken om te leren lezen, hoe doe je dat? Lees meer>>  
(deze lezing is volgeboekt)
Prof.dr. Harold Bekkering en Jorna Serrarens 
5.2 Boekenwurmen en leeshaters. Lees meer>> Dr. Elsje van Bergen
5.3 Hoe ondersteun je de leesvloeiendheid bij leerlingen met leesproblemen? Lees meer>> Dr. Jurgen Tijms
5.4 Over het managen van beperkingen en talenten (bij de politie). Lees meer>> Anne-Marie Mos en Ben Eekman
5.5 Welke succesfactoren maken een behandeling van dyslexie succesvol? Lees meer>>  (deze lezing is volgeboekt) Dr. Wim Tops
5.6 Leesbevordering bij leerlingen met leesproblemen. Lees meer>> Dr. Femke Scheltinga
5.7 De rechten van het kind (op basis van casussen) Lees meer>> Mr. Katinka Slump
5.8 De betekenis van talige rekenopgaven voor zwakke rekenaars. Lees meer>> Prof.dr. Hans van Luit
5.9 Vanuit prentenboeken en creatief schrijven beginnende geletterdheid stimuleren. Lees meer>> Drs. Eveline Wouters
5.10 Bezoek aan de informatiemarkt Lees meer>>

Op deze pagina vindt u het volledige programma voor alle doelgroepen. Wij helpen u graag bij het samenstellen van uw dagprogramma.  Klik hier voor een aantal 'specials' per doelgroep>>