Harry Kleintjens MBA

Inleiding Bestuur & Beleid

Een inleiding in de conferentie Bestuur & Beleid.

Over de spreker
Harry Kleintjens MBA was tussen 2002 en 2020 algemeen directeur van Lexima. Hij studeerde (gezondheids)economie en bedrijfskunde en was onder meer werkzaam in de innoverende farmazorg. Samen met zijn echtgenote, dyslexiebehandelaar Ria Janssen, richtte hij ruim zeventien jaar geleden Lexima op vanuit hun bevlogenheid om kinderen die moeite hebben met lezen en leren te helpen. Harry stond in samenwerking met partners uit onderwijs, zorg, wetenschap en belangenbehartiging aan de basis van het huidige denken rond de integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Bestuur en Beleid