Drs. Herman Franssen

Onderwijsinspectie over verschillen tussen scholen en kansenongelijkheid.

Over de lezing
De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar dyslexieverklaringen in het basis- en voortgezet onderwijs. In deze workshop presenteren we de belangrijkste bevindingen en conclusies uit dit onderzoek. 
We zien aanzienlijke verschillen tussen scholen in het aantal leerlingen met dyslexieverklaringen. Waar hangen die verschillen mee samen?
Naast het aantal dyslexieverklaringen en de verschillen tussen scholen, hebben we ook de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs onderzocht. Daarnaast is de invloed van externe instanties (gemeente, samenwerkingsverband) en ouders op het aantal dyslexieverklaringen in kaart gebracht. 
In deze lezing wordt specifiek ingegaan op de betekenis van de resultaten voor bestuurders van scholen en voor externe instanties zoals samenwerkingsverbanden.

Over de spreker
De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar dyslexieverklaringen in het basis- en voortgezet onderwijs. In deze workshop presenteren we de belangrijkste bevindingen en conclusies uit dit onderzoek.

We zien aanzienlijke verschillen tussen scholen in het aantal leerlingen met dyslexieverklaringen. Waar hangen die verschillen mee samen?

Naast het aantal dyslexieverklaringen en de verschillen tussen scholen, hebben we ook de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs onderzocht.  Daarnaast is de invloed van externe instanties (gemeente, samenwerkingsverband) en ouders op het aantal dyslexieverklaringen in kaart gebracht.

In deze lezing wordt specifiek ingegaan op de betekenis van de resultaten voor bestuurders van scholen en voor externe instanties zoals samenwerkingsverbanden. 

 

Bestuur en Beleid
Drs. Herman Franssen