Drs. Dewi Rijks

Transformeren doe je samen

Over de lezing
Met de decentralisatie van de jeugdzorg ligt er ook voor de dyslexiezorg een forse transformatie-opdracht. Dat is niet erg, dat is juist uitdagend! Voor mij is het vooral de uitdaging om zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk te helpen. Nog los van de vraag of dat dan onderwijs is of zorg?

In deze lezing deel ik met u mijn praktijkervaringen in deze veranderopgave en neem u mee in onze innovatieve ideeën. Met een kritische blik naar binnen en buiten komen de knelpunten en succesfactoren aan de orde.

Over de spreker
Dewi Rijks is directeur van Marant een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Daarnaast is ze lid van de Bestuurlijke Adviesraad van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Bestuur en Beleid
Drs. Dewi Rijks