Brigitta Gadella en mr. Fatma Koşer Kaya

Ambities concreet gemaakt: Good practice in regio Amersfoort

Over de lezing
In regio Amersfoort is er sinds 2015 een intensieve samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en SWV de Eem. Dit heeft geresulteerd in een convenant waarin de beoogde ketenaanpak dyslexiezorg staat beschreven en van waaruit doelgericht wordt samengewerkt. In deze presentatie schetsen wethouder Koser Kaya van gemeente Amersfoort en Brigitta Gadella, directeur-bestuurder van SWV de Eem, de historie, het proces en de resultaten van de samenwerking in regio Amersfoort.

Over Brigitta Gadella
SWV de Eem heeft met de regio gemeenten afspraken gemaakt over de poortwachtersfunctie voor de dyslexiezorg en kan samenwerkingsverband breed Bouw! implementeren, het interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen. Dit zijn de eerste stappen in de gezamenlijke aanpak Dyslexie in regio de Eem.  Brigitta Gadella, directeur van SWV de Eem, besteedt in deze presentatie aandacht aan het proces, de keuzes en de eerste resultaten van de samenwerking.

Over mr. Fatma Koşer Kaya
Fatma Koşer Kaya is wethouder onderwijszaken in Amersfoort (onderwijsstad 2020).

Bestuur en Beleid
Brigitta Gadella