Bestuur en Beleid

Lexima organiseert op woensdag 30 september de Nationale Dyslexie Conferentie en de parallelconferentie Bestuur & Beleid. Beide conferenties vinden dit jaar digitaal plaats. Dit doen we omdat de beperkingen vanwege de gezondheidsrisico’s rond het coronavirus vragen om een flexibele en oplossingsgerichte houding van ons allemaal. Door online te gaan bieden we op enkele lezingen na het volledige programma. Een veilige en inhoudelijk sterke conferentie – zoals u van ons mag verwachten.

De online Nationale Dyslexie Conferentie geeft diverse extra's: 

 • Een maand lang toegang tot alle opnames van lezingen en hand-outs;
 • Toegang tot de Nationale Dyslexie Conferentie én de parallelconferentie Bestuur & Beleid;
 • Op veilige fora in gesprek met collega's over in de lezingen besproken onderwerpen;
 • Gratis deelname voor drie extra collega's;
 • Kortingsvoucher.

Laaggeletterdheid en dyslexie effectief aanpakken?

Wetenschappelijk onderzoek, samenwerken met ketenpartners, praktijkverhalen uit andere regio’s en de visie van de overheid en de onderwijsinspectie staan centraal. 

Het thema 'Integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie' heeft deze dag alle aandacht.  

Waarom mag u deze conferentie niet missen?

 • Laatste nieuwe (wetenschappelijke) inzichten
 • Voorbeelden van een integrale aanpak in de praktijk
 • Concreet in beeld krijgen hoe onnodige leesproblemen of diagnoses dyslexie voorkomen kunnen worden in uw regio
 • Concreet in beeld krijgen hoe laaggeletterdheid bestreden kan worden in uw regio

Programma:

Download hier een printbare versie van het complete online programma in PDF

Beleid
 
lezing
spreker
Harry Kleintjens MBA
Prof.dr. Aryan van der Leij
Overheidsbeleid met concrete doelstellingen vanuit samenwerking tussen ministeries.
Drs. Marjan Zandbergen
Drs. Herman Franssen
Bestuur
 
lezing
spreker
René Peeters MES
Drs. Jack Biskop
Julièt Reijnders en Judith Ellenbroek

De kosten voor deelname bedragen €349,00 per persoon, inclusief BTW.

Na aanmelding ontvangt u de dag voor de conferentie, dinsdag 29 september, via de e-mail uw persoonlijke inloggegevens. Met deze gegevens heeft u een maand lang toegang tot de digitale leeromgeving waar u van elke lezing de filmopname en hand-outs vindt. Hier kunt u tot en met vrijdag 2 oktober op veilige fora met collega's praten over in de lezingen besproken onderwerpen. 

U ontvangt:

 • een maand lang toegang tot alle opnames van lezingen en hand-outs;
 • toegang tot de Nationale Dyslexie Conferentie én de parallelconferentie Bestuur & Beleid;
 • gratis deelname voor drie extra collega's;
 • Voucher t.w.v. 100 euro.
Aanmelden
Waarom een integrale aanpak?

Het percentage jongeren van 15 jaar met een taalachterstand is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015 (OESO, PISA rapport). Een zorgelijke ontwikkeling omdat jongeren met een taalachterstand een groot risico lopen om de laaggeletterden van de toekomst te worden. Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs (7,7%) en het aantal leerlingen en studenten met een dyslexieverklaring in het vervolgonderwijs (6-19%) boven de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6% ligt.

De inspectie van het onderwijs laat in een onderzoek naar dyslexieverklaringen in Nederland zien dat er aanzienlijke kwaliteitsverschillen zijn in het lees- en spellingonderwijs. Ook de kwaliteit van de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen die behoren tot de zwakste groep lezers en spellers blijkt van school tot school sterk te wisselen (inspectie van het onderwijs, dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken, 2019).

Deze cijfers geven de noodzaak van een ‘Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie’ klip-en-klaar aan. Een actueel onderwerp, zeker nu het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Met behulp van dit stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat worden gesteld om op systematische wijze te werken aan preventie en op integrale en effectieve wijze laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie aan te pakken. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Prof.dr. Aryan van der Leij
Notitie met pen