Accreditatie

Certificaat*

Deelnemers die tenminste vijf lezingen hebben gevolgd hebben een certificaat van deelname ontvangen. 

*Alleen de hoofddeelnemer die zich heeft aangemeld via de reguliere route en tenminste vijf lezingen heeft gevolgd, heeft recht op een certificaat.

Accreditatie

Accreditatie voor de Nationale Dyslexie Conferentie 2020 is goedgekeurd door:

 • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers LBRT - 6 punten
 • NVLF/ADAP voor logopedisten - 4,5 punt (ID-nummer: 379538)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP - herregistratie 6 punten (ID-nummer: 379538)
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (ID-nummer: 379538):
  - herregistratie: 5 punten
  - opleiding-behandeling: 1,5 punten
  - opleiding-diagnostiek: 0,5 punten
  - opleiding-overige taken: 0,5 punten
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) - IDnr SKJ206140 - 6 punten
Om uw accreditatiepunten** aan te vragen gaat u als volgt te werk:

Voor NVLF/ADAP, LBRT, NIP of NVO stuurt u een e-mail naar conferentie@lexima.nl met daarin vermeld:
- Nationale Dyslexie Conferentie 2020
- voor welke beroepsgroep u de accreditatie aanvraagt
- volledige naam waarmee u staat ingeschreven bij de beroepsgroep
- registratie- of inschrijfnummer van de beroepsgroep

Voor de SKJ hebben wij geen gegevens van u nodig. U kunt uw aanvraag zelf rechtstreeks bij de SKJ indienen.

**De accreditatie is alleen geldig voor de hoofddeelnemer die zich heeft aangemeld via de reguliere route en tenminste vijf lezingen heeft gevolgd.