Over Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie

De volgende Nationale Dyslexie Conferentie vindt plaats op
woensdag 25 maart 2020

De Nationale Dyslexie Conferentie 2019  vond plaats op woensdag 27 maart 2019 in Pathé te Ede

Openingsfilm: "Een brief aan mijn leraar"
De film die getoond is tijdens de plenaire opening kunt u hier bekijken.

Presentaties
De presentaties van de lezingen die zijn gegeven tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie 2019 zijn voor de deelnemers van de conferentie beschikbaar in de Lexima Leeromgeving. Deelnemers hebben de inloggegevens per e-mail ontvangen.

Certificaten
Deelnemers die hun badge na afloop van de conferentie nogmaals hebben laten scannen, hebben per e-mail een certificaat van deelname ontvangen.

Accreditatie
Meer informatie over het verkrijgen van uw accreditatiepunten voor uw deelname aan de Nationale Dyslexie Conferentie 2019 kunt u hier  vinden.

----------------------------------------------- 

Hoe maak je van leerlingen betrokken lezers? Hoe zorgen we ervoor dat de leesweerstand vermindert en leesmotivatie verhoogt? Wat zijn de innovaties in het leesonderwijs? Kunnen we laaggeletterdheid voorkomen? Wanneer is een dyslexiebehandeling effectief? En wat zegt de inspectie van het onderwijs over dyslexie en dyslexieverklaringen?

Alle leerlingen, studenten en volwassenen met leesproblemen moeten zich optimaal kunnen ontplooien. Het bestrijden van kansenongelijkheid en stimuleren van talent staat hierbij centraal. We doen het in Nederland goed, maar het kan nog beter! Lexima Losse onderdelen NDC

Meer dan 30 prominente sprekers delen op 27 maart daarom graag nieuwe wetenschappelijke inzichten, adviezen en praktische handvatten met u. Want actuele onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten en ervaringen maken dat het zorglandschap rondom leesproblemen en dyslexie blijft veranderen en verbeteren.

Het veelzijdige programma bestaat uit een ruime keuze van maar liefst 45 lezingen waaruit u uw eigen dagprogramma samenstelt. De conferentie biedt voor individuele   deelnemers, maar ook voor schoolteams en behandelteams de uitgelezen kans om in een dag maximaal kennis bij te spijkeren, ideeën op te doen en geïnspireerd te raken door de bevlogenheid van sprekers. En meer dan ooit te netwerken voor gezamenlijke actie in de eigen regio.

Het volledige zorgcontinuüm krijgt maximaal de aandacht op de Nationale Dyslexie Conferentie 2019. Van goed leesonderwijs tot effectieve interventies, van preventie tot compenserende maatregelen. Met als doel: bestrijding van kansenongelijkheid en stimulering van talent. 

Dit bent u:

De conferentie is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, orthopedagogen(-generalisten), (GZ-)psychologen, logopedisten, leesspecialisten, dyslexiecoaches, MasterSENs, ambulant begeleiders, dyslexiebehandelaars, leraren, docenten, decanen, studiebegeleiders, opleidingscoördinatoren, leden van zorgadviesteams, zorgcoördinatoren samenwerkingsverbanden, directies en bestuurders in PO, SO, VO, MBO en HO. Ook hebben we lezingen die geschikt zijn voor begeleiders van volwassenen met dyslexie of leesproblemen. Daarnaast kunnen gemeenten aansluiten bij tal van lezingen over onder andere preventie van leesproblemen.

Het programma>>  

DE AANMELDING IS GESLOTEN